Zapojili jsme se do programu Povídej

Zapojili jsme se do programu Povídej

„Když se potkají generace, dějí se zázraky!“

Zapojili jsme se do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky těmto programům se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let života. Budeme s dětmi pravidelně navštěvovat domov pro seniory SeneCura, který stojí v blízkosti naší mateřské školy.

Děti, babičky a dědečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě navzájem cestu. Společně objevují své rozdílné světy, které se liší nejen na první pohled. Právě děti a starší lidé z nás všech nejvíc žijí přítomoností, rádi si hrají a váží si projevů pozornosti.

Setkání probíhají formou výtvarných nebo kreativních činností, hraní her, sportovních aktivit, výletů nebo čtení seniorů ve školce. Aktivity jsou vždy připravovány na míru, v souladu se vzdělávacím plánem mateřské školy, aktivizačním plánem seniorského zařízení a také s metodickou podporou Mezi námi, o.p.s.

Více informací naleznete na www.mezi-nami.cz