Uvažujete nad odkladem školní docházky?

Uvažujete nad odkladem školní docházky?

Pokud uvažujete nad odkladem školní docházky, musí vaše dítě projít vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), která sídlí v Hradci Králové v ulici Na Okrouhlíku 1371. Na toto vyšetření se objednáte prostřednictvím mateřské školy nejlépe do konce ledna – paní učitelka vašeho dítěte vyplní Sdělení mateřské školy o dítěti, které vám dá přečíst a podepsat a toto sdělení pak mateřská škola odešle poradně. PPP vás na základě této žádosti společně s vaším dítětem pozve písemně nebo telefonicky na vyšetření školní zralosti, které většinou probíhá během března a dubna.