Odstávka vytápění

Odstávka vytápění

Vážení rodiče,

v elektrárně Opatovice, pod kterou náleží i naše mateřská škola, došlo dnes k závadě na dálkovém horkovodu. Pracovníci elektrárny se snaží závadu opravit co nejdříve, případně napojit na dálkovod ze záložních zdrojů (viz https://www.eop.cz/odstavky-a-poruchy). Momentálně ale nevíme, kdy bude provoz obnoven, proto se musíme připravit i na možnost, že se to nepodaří tak rychle, jak bychom si přáli.

Platná vyhláška ministerstva zdravotnictví 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních zařízení v § 18 hovoří takto: „Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.“

Bohužel se musíme připravit i na tuto variantu. Budeme situaci sledovat, ještě večer zkontrolujeme teplotu ve třídách, ale pokud se stane, že by teplota poklesla, neprodleně vám zašleme SMS, kterou v případě potřeby ocěkávejte ve večerních nebo brzkých ranních hodinách. Pokud SMS nepřijde, mateřská škola je otevřená.