Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 

Rozhodnutí ředitelky školy

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373. Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 17.3.2020 do odvolání.

Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka školy:

  • za měsíc březen 2020 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve   výši 250 Kč
  • pokud bude provoz mateřské školy přerušen i v dalších celých měsících, jsou zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od úplaty osvobozeni do doby obnovení provozu

V Hradci Králové dne: 26.3.2020

                                                                  Mgr. Eva Kotková - ředitelka školy