Provoz MŠ Sluníčko je nově od 6,15 hod. do 16,45 hod. Škola se uzavírá v době od 8,30 – 11,30 a od 13,00 do 14,15 hod.

V době uzavření je možné zazvonit na příslušnou třídu.

Školné pro  rok 2019/2020 je stanoveno ve výši 500.- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 700.- Kč. Celkovou částku ve výši 1.200.- Kč rodiče poukáží na účet školy 19231511/0100 k 15.dni daného měsíce. Děti, které v průběhu školního roku tj. od 1.9. do 31.8. dovrší 6 let a děti s odkladem školní docházky, mají školné zdarma. Děti, které od 1.9. do 31.8. školního roku dovrší 7 let je částka za stravné  ve výšši  38,- Kč na den, ostatní 34,- Kč na den. Každému dítě je přidělen variabilní symbol, nové děti jej obdrží během 1. týdne. 

Odhlašování a přihlašování stravy je možno provádět:

1. elektronicky na stránkách www.odhlaska.cz, přihlašovací kód do systému odhlášek je 5000. 

2. na tel.: 725 796 378, tel.: 495274 596 a to vždy den předem do 11.15 hod. 

3. emailem na adresu:   jidelna@skolkaslunicko.cz

První den nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout na třídě ve stanovenou dobu. Od druhého dne je neodhlášená strava účtována za zvýšenou cenu o mzdové a provozní režie (děti do 6 let 74,- Kč, starší 78,- Kč). Jestliže nemá dítě na kontě finanční prostředky na stravu, nebude docházet do MŠ.

Vyúčtování poplatků za stravu je prováděno na konci školního roku k 31.8., přeplatky jsou poté převedeny do dalšího školního roku. Na žádost rodičů mohou být tyto přeplatky poslány zpět na účet rodičů.

Osvobození od poplatku za předškolní vzdělávání je možné na základě písemné žádosti rodičů a předložení dokladu o pobírání sociální dávky.

Nepřítomnost dítěte delší než 14 dní je rodič povinen omluvit, a to buď písemně (omluvenka na stránkách v záložce – Dokumenty ke stažení) nebo na portálu Naše MŠ. Předškolní dítě musí být řádně omluveno vždy.

V případě potřeby konzultace s ředitelkou školy lze předem dohodnout termín schůzky na tel. čísle: 602 651 169 nebo v úřední den, kterým je středa od 7,00 – 15,00 hod.