Aktuality

V pondělí 31.10.2016 proběhnou ve všech třídách Dýňohrátky. Přineste si dlabátka, nože a kdo má možnost i dýně, ve školce pro Vás budou připraveny přírodniny, lepidla a další věci potřebné ke zdobení.

Vyřezanými a ozdobenými dýněmi poté vyzdobíme naši MŠ.

Těšíme se na společné setkání.

Zveme Vás na první schůzku rodičů v letošním školním roce.

Schůzky se budou konat v jednotlivých třídách - bez účasti dětí.

Žlutá třída - středa 7.9.2016 od 16,00

Zelená třída - středa 7.9.2016 od 16,30

Červená třída - čtvrtek 8.9.2016 od 16,30

 

 

Nový školní rok zahájíme 1.9.2016. Seznamy dětí jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce. Těšíme se na všechny děti a na společné zážitky!

Rozloučení předškoláků a pasování na školáky proběhne 22.6.2016 od 15,30 na zahradě mateřské školy. Společně si zazpíváme, každé dítě si připraví vlastní krátký program, ve kterém se představí ostatním. Na závěr si opečeme buřty. Zveme rodiče, prarodiče, sourozence.

Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2016/2017 se koná dne 22.4. od 10,00 do 17,00 hodin a 23.4.2016 od 9,00 do 12,00 hodin v Mateřské škole Sluníčko, Štefánikova 373

6.4.2016 se vybrané děti  z naší mateřské školy, pod vedením p.učitelky Lenky Klapilové, vydaly do Nové Paky, aby se zúčastnily pěvecké soutěže Novopacký slavíček. Zúčastnilo se 7 dětí v kategorii A1 (předškolní děti). Každý měl za úkol zazpívat jednu lidovou a jednu umělou píseň. Vše hodnotila tříčlenná porota.

Naše děti zaznamenaly obrovský úspěch, ve velké konkureci se všechny umístily ve zlatém a stříbrném pásmu.

Zlaté pásmo

Veronika Kutnar 

Barbora Jahnátková

Ondřej Procházka

Stříbrné pásmo

Kateřina Procházková

Ve školním roce 2015/2016 se naše MŠ Sluníčko zapojila do projektu Cepík. Tento projekt je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. Jedná se o primární prevenci se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací.

V pondělí 21.3.2016 jste srdečně zváni na Velikonoční tvoření, které se bude konat v celé mateřské škole. Můžete postupně navštívit všechny třídy, v každé z nich si budete moci spolu se svými dětmi vytvořit jeden výrobek, který si odnesete domů. Materiál je zajištěn, vy si přineste pouze dobrou náladu :-)

Vše vypukne ve 14,30hodin.

Těšíme se na Vás!

Stránky