Naši učitelé:

 • pí. učitelka Iveta Merunková, DiS.
 • pí. učitelka Bibiana Bervidová

 Ve třídě nejstarších dětí se zaměřujeme na rozvoj kulturní, čtenářské a matematické gramotnosti.

 

 Pravidla třídy:

 

 • pozdrav, popros, poděkuj
 • neskákej do řeči
 • omluv se, když uděláš něco nesprávného
 • ve školce neběhej
 • o hračky se nehádej, domluv se
 • zbytečně nekřič
 • uklízej po sobě
 • neper se
 • pomáhej ostatním