PLAVÁNÍ

Každé pondělí od 13,40 do 14,20

Na plavání děti potřebují batůžek s plavkami, ručníkem, mýdlem, děvčata plaveckou čepici, hřeben a kdo chce, může mít plavecké brýle. Svačinu bereme s sebou z MŠ

 

SPORTOVNÍ HALA

Červená třída každou středu dopoledne - sudý týden

Zelená třída každou středu dopoledne - lichý týden

Děti budou mít s sebou v batůžku pití, tepláky a boty do tělocvičny.

 

PROCVIČ SI JAZÝČEK

Hrajeme si s hláskami a slovy, procvičujeme motoriku mluvidel, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci. Věnujeme se také cvičením jemné motoriky a grafomotoriky. To vše individulně nebo v malých skupinkách.

 

PŘEDŠKOLÁČEK

Individuální příprava na vstup do ZŠ. Procvičujeme oblasti, ve kterých si konkrétní děti ještě nejsou jisté nebo které jim dělají problémy.

 

PĚVECKÝ SBOR VĚTRNÍK

Aktivita pro hudebně nadané děti v souladu s programem podpory nadaného dítěte. Cílem je rozvoj hudebnosti, zahrnující správnou práci s hlasem a dechem, intonační a rytmické dovednosti. Práce ve sboru také podporuje zdravé sebevědomí a sebeprezentaci a posiluje sociální vazby v kolektivu dětí stejného zájmu, rozšiřuje kulturní a estetické cítění.