PLAVÁNÍ

Každé pondělí od 13,40 do 14,20 hodin.

Na plavání děti potřebují batůžek s plavkami, ručníkem, mýdlem, děvčata plaveckou čepici, hřeben a kdo chce, může mít plavecké brýle. Svačinu bereme s sebou z MŠ

 

SPORTOVNÍ HALA

Červená třída každou středu dopoledne - sudý týden

Zelená třída každou středu dopoledne - lichý týden

Děti budou mít s sebou v batůžku pití, tepláky a boty do tělocvičny.

 

ANGLIČTINA HROU

Hravou formou se děti naučí základy angličtiny.

 

VESELÉ PÍSKÁNÍ

Cílem je naučit děti základům hry na zobcovou flétnu, jako je správné dýchání, držení nástroje, základní tóny, rytmizace a intonace.

 

PĚVECKÝ SBOR VĚTRNÍK

Aktivita pro hudebně nadané děti v souladu s programem podpory nadaného dítěte. Cílem je rozvoj hudebnosti, zahrnující správnou práci s hlasem a dechem, intonační a rytmické dovednosti. Práce ve sboru také podporuje zdravé sebevědomí a sebeprezentaci a posiluje sociální vazby v kolektivu dětí stejného zájmu, rozšiřuje kulturní a estetické cítění.