Úhrada za školní vzdělávání a stravu na MŠ Sluníčko  pro školní rok 2017-2018

Platné od 1.9.2017

 • Školné - poplatek                                         500,-kč
 • Stravné – svačina, oběd, svačina                    32,-kč
  • svačina, oběd                                            26,-kč
  • svačina, oběd, svačina                             36,-kč
  • /platí děti narozené od 1.9.2010  -  do 31.8.2011 /
  • svačina, oběd                                           29,-kč
  • /platí děti narozené od 1.9.2010  -  do 31.8.2011/

Stravné je nutné zaplatit do 15tého dne v měsíci na účet: 19231511/0100.

Nutné uvádět správný variabilní symbol.

Odhlašování a přihlašování stravy:

Výdej do jídlonosičů:

 • pouze první den neodhlášené stravy
 • zákaz výdeje do skleněných nádob
 • před výdejem na jednotlivých třídách

Veškeré informace o stravování v MŠ podává

 • pí. Flégrová – vedoucí ŠJ
 • Telefon: 725 796 378
 • 495 274 596