Naše MŠ Sluníčko zapojila do projektu Cepík. Tento projekt je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. Jedná se o primární prevenci se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací.

Základními políři projektu jsou

  • zdravá výživa
  • pitný režim
  • pohybové aktivity

Cíle projektu Cepík

Hlavním cílem projektu Cepík je primární prevence se zaměřením na předcházení dětské obezity a s tím souvisejících následných nemocí v dětském věku. Děti ve věku 3 až 7 let budou seznámeny nenásilnou formou se základy zdravého životního stylu a tím se u nich budou formovat správné postoje v oblasti stravování a pohybu.

Pro zajištění co nejvyšší efektivity je projekt propojen do celého okolí dítěte s cílem informovat o základech zdravého životního stylu rodiče, pedagogické pracovníky ve školkách a pracovníky školních jídelen.