Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku PhDr. Květoslavy Šárové na téma Školní zralost a příprava dětí na vstup do základní školy, která se koná v naší mateřské škole 7.3.2018 od 15,30 do 16,30. Zveme všechny rodiče, hlídání dětí a drobné pohoštění zajistíme.