V pondělí otevíráme pro všechny naše děti celou MŠ:

- děti se již nebudou testovat

- budou otevřené všechny třídy

- rodiče smí vstupovat do budouvy školy, do šatny, do třídy však nevstupují 

- vstup dospělých do budovy pouze v respirátorech, který musí mít nasazený na obličeji po celou dobu pobytu uvnitř

- děti jsou v budově a na zahradě bez roušek

- děti musí mít nejméně 1 roušku na pobyt venku mimo areál MŠ

- používejte dezinfekci u dveří při vstupu do budovy

- upozorňujeme, že stále platí zvýšená hygiena a ochrana zdraví - nedávejte děti do školky s kašlem, rýmou, nachlazením, dítě by bylo neprodleně vráceno do domácího ošetřování

Těšíme se na vás a přejeme všem pevné zdraví.