Aktuality školky

Informace k otevření MŠ 26.4.2021

V pondělí otevíráme pro všechny naše děti celou MŠ:

- děti se již nebudou testovat

- budou otevřené všechny třídy

- rodiče smí vstupovat do budouvy školy, do šatny, do třídy však nevstupují 

- vstup dospělých do budovy pouze v respirátorech, který musí mít nasazený na obličeji po celou dobu pobytu uvnitř

- děti jsou v budově a na zahradě bez roušek

- děti musí mít nejméně 1 roušku na pobyt venku mimo areál MŠ

- používejte dezinfekci u dveří při vstupu do budovy

Nástup dětí do MŠ od 26.4.2021 a informace k platbám za duben

 

V pondělí 26.4.2021 mohou nastoupit  do MŠ všechny děti bez omezení. 

 

DŮLEŽITÉ: Kdo chce nastoupit do MŠ, musí si přihlásit stravu nejpozději do čtvrtka 22.4. do 12,00 hod.

 

Info k platbám školného: BŘEZEN - 0,- kČ

                                         DUBEN - IZS a vyjmenované profese – 600,-Kč  –  ostatní  od 26.4. – 150,- Kč

 

Předškolní děti a děti s OŠD školné neplatí.

 

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2021/2022

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2021/2022
do Mateřské školy Sluníčko: Štefánikova 373 a Hradecká 1

Vážení rodiče,

z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/22 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektech mateřských škol. Ředitelství obou MŠ je Štefánikova 373.

Organizace otevření MŠ Sluníčko od 12.4.2021

1. Kdo může od 12.4.2021 navštěvovat MŠ

● předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, které od září nastoupí do ZŠ

● Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

MOŽNOSTI VYČERPÁNÍ PŘEDPLACENÝCH HODIN PLAVÁNÍ S VLNKOU

Vážení rodiče našich Vlnek,

s ohledem na situaci vám nabízíme tyto možnosti na vyčerpání hodin plavání v rámci plavání s MŠ. Pokud se plavání neuskuteční do konce června, můžete si vybrat tyto možnosti: 

Závažná informace pro rodiče k nově otevřeným mateřským školám od 12.4.2021.

Závažná informace pro rodiče k nově otevřeným mateřským  školám od 12.4.2021.

 

 Pokud rodič splňuje  zařazení v těchto  profesích, může dítě navštěvovat MŠ. Budou platit stejná pravidla jako pro předškolní děti: skupiny  ve třídě po 15 dětech, ranní testování.

 

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

Neseďte doma, pojďte ven - aneb první jarní foto výzva

POZOR POZOR vyhlašujeme první jarní poznávací fotografickou  výzvu.

 

Stanovení výše úplaty v měsíci březnu

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši měsíčního poplatku za předškolní vzdělávání takto:

  1. v případě obnovení provozu mateřských škol od 22.3.2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí stanovena ve výši 200 Kč

2. v případě obnovení provozu mateřských škol v měsíci dubnu 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu 2021 prominuta.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče předškolních dětí,

Uzavření mateřských škol

Vážení rodiče, z nařízení vlády ČR byly od 27.2.2021 do 21.3.2021 uzavřeny všechny mateřské školy. Můžete číst zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-breznaInformace k ošetřovnému zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPo dobu uzavření bude probíhat distanční výuka pro všechny 3 věkové skupiny naší školky

Stránky