Aktuality 1.třída - žlutá

Zrakový screening v naší školce

Vážení rodiče,

                                                                                                

v roce 2021 Elektrárny Opatovice opětovně plně finančně hradí zrakovou prevenci nejen nově nastoupeným dětem, ale i dětem v posledním ročníku MŠ(tedy opakovaně ještě před nástupem do základní školy). Zraková prevence se provádí přístrojem Plusoptix S09.

  • Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i velmi malého či nespolupracujícího dítěte.
  •  Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu razítko s logem zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda Vaše dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.
  • Preventivní vyšetření zraku dětí v naší MŠ bude probíhat v pondělí 31. května 2021 od 10.00 hod.  Děti nově nastoupené a děti v posledním ročníku MŠ mají vyšetření zdarma, ostatní děti za úhradu 170,- Kč. Prosím, v případě zájmu vyplňte „Souhlas se zrakovým screeningem“ a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkaz Vašeho dítěte.                   
  •  
  • Děkujeme

 

 

 

Poděkování maminkám Žlutá třída

Informace k otevření MŠ 26.4.2021

V pondělí otevíráme pro všechny naše děti celou MŠ:

- děti se již nebudou testovat

- budou otevřené všechny třídy

- rodiče smí vstupovat do budouvy školy, do šatny, do třídy však nevstupují 

- vstup dospělých do budovy pouze v respirátorech, který musí mít nasazený na obličeji po celou dobu pobytu uvnitř

- děti jsou v budově a na zahradě bez roušek

- děti musí mít nejméně 1 roušku na pobyt venku mimo areál MŠ

- používejte dezinfekci u dveří při vstupu do budovy

- upozorňujeme, že stále platí zvýšená hygiena a ochrana zdraví - nedávejte děti do školky s kašlem, rýmou, nachlazením, dítě by bylo neprodleně vráceno do domácího ošetřování

Těšíme se na vás a přejeme všem pevné zdraví.

Nástup dětí do MŠ od 26.4.2021 a informace k platbám za duben

 

V pondělí 26.4.2021 mohou nastoupit  do MŠ všechny děti bez omezení. 

 

DŮLEŽITÉ: Kdo chce nastoupit do MŠ, musí si přihlásit stravu nejpozději do čtvrtka 22.4. do 12,00 hod.

 

Info k platbám školného: BŘEZEN - 0,- kČ

                                         DUBEN - IZS a vyjmenované profese – 600,-Kč  –  ostatní  od 26.4. – 150,- Kč

 

Předškolní děti a děti s OŠD školné neplatí.

 

Oznamujeme rodičům, že na základě rozhodnutí MZ vstupují v platnost  tato mimořádná opatření (viz níže).      

Závažná informace pro rodiče k nově otevřeným mateřským školám od 12.4.2021.

Závažná informace pro rodiče k nově otevřeným mateřským  školám od 12.4.2021.

 

 Pokud rodič splňuje  zařazení v těchto  profesích, může dítě navštěvovat MŠ. Budou platit stejná pravidla jako pro předškolní děti: skupiny  ve třídě po 15 dětech, ranní testování.

 

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Školka na doma 6.4.-9.4.2021

Mílé děti, pojďte se společně s námi projít po statku a zjistit, jaká zvířátka tam žijí :-)

Školka na doma 29.3.-1.4.2021

Hlásíme se vám s novou náloží úkolů, tvoření a inspirace, tentokrát na téma Velikonoce.

Neseďte doma, pojďte ven - aneb první jarní foto výzva

POZOR POZOR vyhlašujeme první jarní poznávací fotografickou  výzvu.

 

Každý týden zde uveřejníme několik fotografií z Hradce Králové a jeho okolí. Některá místa poznáte lehce, poznat jiná bude pro vás možná těžší, ale to je smyslem hádanek :-) Vaším úkolem bude zjistit, kde jsme fotografii pořídili, vypravit se tam, vyfotit se (děti) na stejném místě a zaslat na e-mailovou adresu ms.trebes@seznam.cz. My vaše fotografie uveřejníme zde v albu. Na všechny úspěšné pátrače bude, až se sejdeme ve školce, čekat odměna. 

A první tři obrázky už na vás čekají ve fotogalerii http://www.slunicko-trebes.cz/content/nesedte-doma-cast-prvni-233-3032021 Nezapomeňte, že je potřeba si fotky pořádně otevřít, jinak uvidíte pouze náhled.

Prosíme, mějte na paměti, že společně se zasláním fotografií vyjadřujete souhlas s jejich uveřejněním na našich stránkách.

 

 

 

 

Školka na doma 22.3.-26.3.2021

Březen je měsíc knihy, proto bychom vás rádi tento týden pozvali k povídání o knížkách a jak jinak, také o pohádkách :-)

Stanovení výše úplaty v měsíci březnu

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši měsíčního poplatku za předškolní vzdělávání takto:

  1. v případě obnovení provozu mateřských škol od 22.3.2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí stanovena ve výši 200 Kč

2. v případě obnovení provozu mateřských škol v měsíci dubnu 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu 2021 prominuta.

V Hradci Králové: 15.3.2021                                                                              Mgr. Eva Kotková - ředitelka školy